PROJEKTY TECHNOLOGICZNE
HACCP, BHP,PPOŻ

Profesjonalna obsługa i indywidualne podejscie do klienta

PROJEKTY TECHNOLOGICZNE

Oferujemy wykonanie projektów technologii dla:

 1. zakładów żywienia zbiorowego – restauracje,
 2. pizzerie, stołówki, kuchnie cateringowe, domy weselne, kantyny, kuchnie hotelowe, kuchnie
 3. kuchnie cateringowe, kuchnie szkolne i przedszkolne;
 4. zakładów małej gastronomii – bary, puby, kawiarnie;
 5. zakładów obrotu żywnością – sklepy spożywcze, spożywczo-przemysłowe, hurtownie spożywcze;
 6. zakładów produkcji żywności – piekarnie, ciastkarnie, zakłady garmażeryjne oraz inne przetwórnie żywności.

Wykonanie projektu technologicznego obejmuje:

 1. wizję lokalną obiektu;
 2. uzgodnienia z Inwestorem - poszukiwanie optymalnych rozwiązań, analizy możliwości umiejscowienia życzeń i wyobrażeń inwestora w określonych (posiadanych) warunkach lokalowych. Poszukujemy najkorzystniejszej dla inwestora wersji uwzględniając wszelkie wymogi stawiane przez aktualne przepisy.
 3. konsultacje z Rzeczoznawcą d/s przepisów SANEPID i BHP.
 4. opracowanie układu funkcjonalnego pomieszczeń – spełniającego aktualne wymogi przepisów BHP oraz SANEPID- wraz z lokalizacją i doborem wyposażenia technologicznego

Projekt technologiczny obejmuje:

 1. część opisową
 2. wytyczne i bilanse dla branż projektowych – architektoniczno-budowlane, wodno-kanalizacyjne, wentylacji mechanicznej i klimatyzacji, elektryczne; gazu
 3. program użytkowy, zatrudnienie, opis pomieszczeń oraz prowadzonych procesów technologicznych, wymagania BHP, wyposażenie technologiczne
 4. część rysunkową zawierającą rzuty pomieszczeń z ich funkcjonalnym powiązaniem oraz naniesieniem wyposażenia – urządzenia, sprzęt, meble

Decydując się na skorzystanie z Naszych usług otrzymacie Państwo projekt technologiczny pozytywnie zaopiniowany przez rzeczoznawcę do spraw sanitarno – higienicznych / BHP co przyczyni się do sprawnego funkcjonowania Państwa obiektu oraz pozytywnego zaopiniowania przez Inspekcję Sanitarną.

SYSTEM HACCP

SYSTEM HACCP / GHP/ GMP - GASTRONOMIA – MAGNOWANIE ORAZ SPEDYCJA TOWARÓW.
Oferujemy opracowanie dokumentacji HACCP – GMP – GHP. Nasza dokumentacja jest skierowana do : magazynów, sklepów, restauracji, barów, kawiarni, hoteli, przedszkoli, cateringu.

SYSTEM HACCP / GHP/ GMP - TRANSPORT TOWARÓW ORAZ SUPLEMENTÓW DIETY
Oferujemy opracowanie dokumentacji HACCP – GMP – GHP. Dokumentacja jest kierowana do: środków transportu przewożących artykuły spożywcze oraz suplementy diety oraz do przyczep gastronomicznych.

SYSTEM HACCP / GHP/ GMP - WETERYNARIA
Oferujemy opracowanie dokumentacji HACCP – GMP – GHP.
Dokumentacja jest kierowana do: zakładów produkujących produkty pochodzenia zwierzęcego oraz firm magazynujących i przewożących zboża.


W ramach wdrażania GHP/GMP oraz systemu HACCP oferujemy:

 1. wizyty w zakładzie,
 2. audyt zerowy,
 3. szkolenie pracowników oraz kadry kierowniczej,
 4. opracowanie całościowej dokumentacji systemów HACCP oraz GHP/GMP,
 5. wdrożenie systemu "w życie" (monitoring, kontrola wewnętrzna),
 6. przeprowadzenie audytu końcowego,
 7. pomoc oraz aktualizacja dokumentacji przez okres określony w umowie.

Zapewniamy dostosowanie dokumentacji do indywidualnego charakteru, zakresu działalności i funkcji danego obiektu. Skontaktuj się z nami, zapytaj, rozwiej wątpliwości, upewnij się, że z nami warto rozpocząć współpracę!



BHP

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, każdy pracodawca powinien wywiązywać się z wielu obowiązków związanych z bezpieczeństwem pracy. Należą do nich m.in. szkolenia BHP, prowadzenie niezbędnej dokumentacji oraz nadzór stanowisk pracy. Oferujemy pełną obsługę firm (na terenie Płocka, Warszawy oraz całej Polski) w tym zakresie, przejmując wszelkie zadania oraz pełniąc rolę służby BHP w zakładach pracy.

Zajmujemy się pełną obsługą BHP:

 1. . Przeprowadzaniem szkoleń BHP,
 2. . Prowadzeniem niezbędnej dokumentacji BHP,
 3. . Doradztwem prawnym w zakresie BHP,
 4. . Nadzorem BHP na budowie
 5. . Inspekcją BHP stanowisk pracy.


obsługa ppoż.

Wykonujemy:

 1. Opracowanie Instrukcji Bezpieczeństwa Pożarowego
 2. Ocena zagrożenia wybuchem,
 3. Opracowanie Dokumentu Zabezpieczenia Przed Wybuchem,
 4. Organizacja praktycznych ćwiczeń ewakuacyjnych
 5. Przeprowadzanie audytów i kontroli stanu ochrony przeciwpożarowej
 6. Opracowanie opinii, ekspertyz z zakresu ppoż.,
 7. Opracowanie scenariuszy pożarowych
 8. Opracowanie planów ewakuacyjnych
 9. Określanie wymogów w zakresie wyposażenia obiektów w urządzenia przeciwpożarowe oraz oznakowanie ewakuacyjne i ochrony ppoż.

 

KONTAKT

projekty technologiczne - tel. 609 385 416, Haccp Ghp Gmp - tel. 798 027 468

msprojekty@projektyhaccp.pl ulhaccp@projektyhaccp.pl bhp.ppoz@projektyhaccp.pl

pOLECAJĄ NAS